INFORMACJE - STRESZCZENIA


Bardzo prosimy o rejestrację streszczeń wystąpień ustnych lub plakatów, w zakładce Streszczenia – rejestracja

W trakcie rejestracji zostaniecie Państwo poproszeni o podanie następujących danych:
 1. nazwisko, imię, adres e-mail osoby zgłaszającej streszczenie,
 2. nazwisko, imię, adres e-mail osoby prezentującej,
 3. tytuł pracy,
 4. autorów (imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi),
 5. sposób prezentacji: wystąpienie ustne lub plakat,
Pozostałe informacje dotyczące streszczeń:

 1. Całkowita objętość streszczenia - do 2000 znaków,
 2. Termin rejestracji streszczeń do 31 lipca 2016 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza Streszczenia – rejestracja

 3. Po zarejestrowaniu streszczenia osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia na podany w rejestracji e-mail,
 4. Akceptacja i zakwalifikowanie prac do przedstawienia w trakcie Zjazdu odbędzie się do 1 września 2016 r.
 5. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

  Biuro Organizacyjne:
  Medius Sp. z o.o. 
  ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa 
  tel. +48 22 642 09 40 
  e-mail: biuro@medius.com.pl
Zjazd pod Patronatem Honorowym
  www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40