Komitet Organizacyjny
XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych


  Przewodniczący:
  prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski

  Członkowie:
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Apoznański
  prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj
  prof. dr hab. n. med. Krystyna Sawicz-Birkowska
  dr hab. n. med., prof. nadzw. Krzysztof Wronecki
  dr n. med. Dariusz Lewera
  dr n. med. Marcin Polok
  dr n. med. Piotr Siekanowicz
  lek. Anna Antczak
  lek. Marta Bunarowska
  lek. Agata Dzielendziak
  lek. Sylwester Gerus
  lek. Bartosz Gregorczyk
  lek. Andrzej Koziełł
  lek. Justyna Łuczak
  lek. Mateusz Palczewski
  lek. Marcin Rasiewicz
  lek. Konrad Rysiakiewicz
  lek. Katarzyna Świątek
  stud. Piotr Kaczmarek
  Wioleta Wieczorek
Zjazd pod Patronatem Honorowym
  www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40