Komitet Naukowy
XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych


  Przewodniczący:
  prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj

  Członkowie:
  prof. dr hab. n. med. Ewa Andrzejewska
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Apoznański
  dr hab. n. med. Michał Błaszczyński
  prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz
  prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek
  prof. dr hab. n. med. Elżbieta Gawrych
  prof. dr hab. n. med. Jan Godziński
  dr hab. n. med. Wojciech Górecki
  prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński
  dr hab. n. med. Wojciech Korlacki
  dr hab. n. med. Tomasz Koszutski
  prof. dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski
  prof. dr hab. n. med. Paweł Nachulewicz
  prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski
  prof. dr hab. n. med. Anna Piaseczna-Piotrowska
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Prokurat
  prof. dr hab. n. med. Ewa Sawicka
Zjazd pod Patronatem Honorowym
  www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40