ORGANIZATOR LOGISTYCZNY


Biuro Organizacyjne:
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26A, 01-381 Warszawa
tel. (22) 642 09 40,
e-mail: biuro@medius.com.pl

Zjazd pod Patronatem Honorowym
  www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40