Wrocław, 8 lutego 2016 r.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa w dniach 15-17 września 2016 roku do Wrocławia, który po raz kolejny będzie gościł wszystkich, którym bliskie są zagadnienia związane z chirurgią dziecięcą. Spodziewamy się przyjazdu około 500 osób z kraju i z zagranicy. W tych dniach Wrocław będzie także Europejską Stolicą Kultury, co dodatkowo podkreśla znaczenie Zjazdu.

Od ostatniego Zjazdu miną niedługo dwa lata. To wystarczający okres, aby podzielić się naszymi doświadczeniami, obserwacjami oraz możliwościami, które przed nami otwierają nowe zdobycze nauki i techniki. Spotkamy się w gronie licznych specjalistów reprezentujących różne dziedziny zajmujące się leczeniem dzieci: chirurgii, urologii, torakochirurgii, chirurgii plastycznej, traumatologii oraz neurochirurgii, dla których będą zorganizowane osobne sesje tematyczne. W każdej sesji przewidujemy wystąpienia zaproszonych wybitnych przedstawicieli z kraju i z zagranicy przedstawiających aktualny stan wiedzy, oraz prezentację prac z poszczególnych ośrodków chirurgicznych.

Mam nadzieję na Państwa liczny udział. Pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby Państwa pobyt i XVI Zjazd Polskich Chirurgów Dziecięcych były wielkim wydarzeniem, które pozostawi wiele wspaniałych wspomnień.
.                Do zobaczenia we Wrocławiu!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów
Dziecięcych
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych
Prof. dr hab. med. Dariusz Patkowski


Zjazd pod Patronatem Honorowym
  www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40