OPŁATY


OPŁATY
(ceny zawierają podatek VAT)
OPŁACONE W TERMINIE
do 15 lipca 2016 r.
OPŁACONE W TERMINIE
od 16 lipca do 31 sierpnia
2016 r.
OPŁACONE W TERMINIE
od 1 września 2016 r. oraz podczas Zjazdu
ZA UDZIAŁ W ZJEŹDZIE
Członkowie PTCHD1)* 590 PLN 690 PLN 890 PLN
Pozostali uczestnicy1) 690 PLN 790 PLN 990 PLN
Rezydenci, pielęgniarki (członkowie PTCHD)1)* 290 PLN 390 PLN 890 PLN
Pozostali rezydenci1) 490 PLN 590 PLN 990 PLN
Pielęgniarki1) 290 PLN 390 PLN 890 PLN
Osoby towarzyszące2) 290 PLN
Studentów zainteresowanych udziałem w Zjeździe – prosimy o kontakt z Organizatorem logistycznym
ZA UDZIAŁ W LUNCHU Z EKSPERTEM (CENA ZA 1 LUNCH)
Wszyscy uczestnicy 50 PLN
OPŁATA ZA UDZIAŁ W KOLACJI W DNIU 16 WRZEŚNIA 2016 R.
Osoby towarzyszące2) 150 PLN
* - Niższe opłaty dla członków PTCHD nie zalegających ze składkami

Informujemy, że Członkowie Honorowi PTCHD są zwolnieni z opłaty zjazdowej.
Prosimy o niezwłoczną deklaracje uczestnictwa w Zjeździe

1)W ramach opłaty za udział w Zjeździe Organizator zapewnia:

  • udział w sesjach Zjazdu
  • materiały konferencyjne
  • identyfikator
  • wstęp na wystawę firm sponsorujących
  • certyfikat uczestnictwa
  • udział w uroczystym otwarciu wraz z koktajlem powitalnym w dniu 15 września oraz kolacji w dniu 16 września 2016 r.
  • przerwy kawowe i lunch

2)W ramach opłaty za udział w Zjeździe Organizator zapewnia:

  • udział w uroczystym otwarciu Zjazdu wraz z koktajlem powitalnym w dniu 15 września 2016 r.
  • identyfikator
  • przerwy kawowe i lunch


Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:

12 1240 2887 1111 0010 1889 9673

w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko Uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek "XVI Zjazd PTChD"

Rejestracja uczestnictwa: zakładka Rejestracja

Zjazd pod Patronatem Honorowym
  www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40