Praktyczny kurs laparoskopii u dzieci - środa, 14 września 2016
Praktyczny kurs torakoskopii u dzieci - czwartek, 15 września 2016
Szczegóły

RAMOWY PROGRAM ZJAZDU


CZWARTEK, 15 WRZEŚNIA 2016

13:30-14:15 Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Sekcji Urologii PTCHD
14:15-15:00 Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Sekcji Onkologii PTCHD
od 15:00 Rejestracja Uczestników
15.00-17.00 ZARZĄD PTCHD
18:00-19:15 Uroczyste otwarcie zjazdu
18:15-18:45 50 lat PTChD Spojrzenie z perspektywy czasu- Czesław Stoba
18:45-19:15 Podróż w przeszłość Wrocławia-Marek Krajewski
19:15-20:30 KOKTAJL POWITALNY

PIĄTEK, 16 WRZEŚNIA 2016

08:30 OTWARCIE OBRAD - Przemówienia zaproszonych gości
09:00-11:00 Sesja I. Chirurgia noworodka Sesja II. Chirurgia onkologiczna
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-13:30 Sesja III. Chirurgia przewodu pokarmowego Sesja IV. Urologia
13:30-14:30 LUNCH + LUNCH Z EKSPERTEM + SESJA PLAKATOWA
14:30-15:00 Uroczysty wykład
Paweł Tabakow
"Funkcjonalna regeneracja włókien przerwanego rdzenia kręgowego - czy niemożliwe stanie się możliwe?"
15:00-16:30 Sesja V. Torakochirurgia Sesja VI. Chirurgia wątroby i dróg żółciowych
16:30-17:30 Sesja VII. Neurochirurgia Sesja VIII. Pielęgniarska
17:30-19:00 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTCHD
19:00-20:00 czas wolny
20:00 KOLACJA

SOBOTA, 17 WRZEŚNIA 2016

08:30-10:00 Sesja IX. Chirurgia urazowa Sesja X. Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna
10:00-10:30 PRZERWA KAWOWA
10:30-12:00 Sesja XI. Chirurgia endoskopowa I Sesja XII. Varia I
12:00-13:30 Sesja XIII. Chirurgia endoskopowa II Sesja XIV. Jak ja to robię
13:30-14:30 LUNCH + LUNCH Z EKSPERTEM + SESJA PLAKATOWA
14:30-15:30 Sesja XV. Nocne koszmary / Varia II Sesja XVI. Ciekawe przypadki
15:30-17:00 Sesja XVII. Plakaty Sesja XVIII. Plakaty
17:00 ZAMKNIĘCIE ZJAZDU/ ROZDANIE NAGRÓD


Zjazd pod Patronatem Honorowym
  www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40